Over Truck Service Friesland

Mobiliteitsdienstverlening

Wij, Truck Service Friesland zijn een begrip binnen de Friese markt voor bedrijfsvoertuigen. We richten ons op de levering en het onderhoud van bedrijfsvoertuigen en alles wat daarmee te maken heeft.

Altijd een geschikte oplossing

Voor een goed mobiliteitsadvies kun je bij ons terecht. Wij zijn officieel dealer van DAF trucks. Voor vrijwel iedere mobiliteitsvraag hebben we een geschikte oplossing.

Meer weten?

Wil je meer informatie over onze mobiliteitsdienstverlening? Neem dan contact met ons op. We zijn bereikbaar via het contact formulier of via ons algemene telefoonnummer 0513 – 657065.

Neem direct contact met ons op

Beleid – Kwaliteit & Milieu

De directie van de TSF Heerenveen (hierna TSF genoemd) heeft als streven om altijd aan de overeengekomen afspraken met de klanten te voldoen en om de klantverwachting te overtreffen. Dit doet TSF door kwaliteit – service- altijd op de eerste plaats te zetten en door gemaakte afspraken na te komen.

Ook streeft TSF naar minimale milieubelasting en verbetering van de milieuprestaties binnen de gegeven mogelijkheden. Verspilling wordt dient t.a.t  tot een minimum worden beperkt. De milieubelasting wordt jaarlijks gemeten en bijgehouden in het milieuaspecten register.

Training & Opleiding; de basis voor kwaliteit
Het volgen van trainingen- en opleidingen die de monteurs meer vakbekwaam maken, worden door het bedrijfsleiding en directie gestimuleerd. Hiermee wordt het inzicht en de vaardigheid van monteurs vergroot, hetgeen de kwaliteit ten goede komt. Daarnaast verhogen opleidingen en cursussen ook de betrokkenheid van de monteurs. Naast de gebruikelijke (verplichte) trainingen voor DAF kan hierbij ook worden gedacht worden aan BHV, VCA of meer specialistische cursussen voor bepaalde vakgebieden.

Daarnaast ziet TSF het als haar plicht om ook de aankomende generatie een goede kans te bieden op een gedegen (vak)opleiding. Leerling monteurs en stagiaires worden dan ook met open armen ontvangen en tijdens hun leerperiode goed begeleid. De intentie is om het mes aan 2 kanten te laten snijden en zowel de leerling (monteur)  als de organisatie te laten groeien/ontwikkelen.

Een mooie wereld!

Het milieubeleid wordt zonder uitzonderingen, organisatie breed uitgedragen. Hierdoor raken alle medewerkers betrokken bij de maatregelen. De directie van de TSF is ervan overtuigd dat door het beleid organisatie breed uit te voeren het rendement het hoogst haalbaar zal zijn.

Om de veroorzaakte milieubelasting tot een minimum te beperken, streeft de organisatie naar samenwerking met leveranciers die het milieutechnische aspect net zo belangrijk vinden. Om dit te waarborgen worden indien nodig certificeringen van leveranciers gecontroleerd en worden audits gedaan bij leveranciers op locatie.

Het actief naleven van het milieu beleid zorgt dus naast het zakelijke voordeel ook voor een lagere belasting van het milieu en de leefomgeving. Dit is voor de gehele TSF een continu proces wat bij investeringsmomenten mee wegen in de te nemen beslissingen. Het beleid wordt regelmatig getoetst en indien noodzakelijk aangepast. Daarnaast biedt de directie haar relaties volledige openheid van zaken omtrent het gevoerde milieubeleid en de behaalde resultaten.

 

Gelijk speelveld
TSF conformeert zich dan ook aan alle wet- en regelgeving zoals van toepassing op haar activiteiten. Ook willen wij efficiënt mogelijk werken door processen waar mogelijk te automatiseren. Het standaardiseren en automatiseren van processen zorgt voor een betere controle en gemakkelijker uitwisseling van data- en informatie. Hierdoor kan de interactie met klanten naar een hoger niveau worden gebracht. Het databeheer, maar ook de analyse hiervan – stelt TSF in staat om de service te verhogen en de efficiëntie te verbeteren. Het is een continu proces, welke door het adequaat toepassen van nieuwe programma’s en/of werkwijzen voor alle betrokken partijen resultaatverbetering oplevert.

Continuïteit

Om dit beleid te blijven handhaven heeft de directie besloten zich te laten toetsen conform de volgende managementsystemen: ISO9001, ISO14001 en de DAF dealer Standards. Indien er bijzonderheden ontstaan waardoor er middelen/capaciteit moet worden ingeroepen,  dan zal dit door de directie worden beoordeeld en indien nodig beschikbaar  worden gesteld.

Enkele doelstellingen;

  • Jaarlijkse reductie van 5 % van Energieverbruik
  • In kaart brengen van de gescheiden afvalstromen (2022) om opvolgende jaren tenminste 5% reductie te behalen

Op gebied van Kwaliteit stellen we ons de volgende doelstellingen;

  • Behoud van de behaalde certificaten – Jaar op jaar
  • Gekwalificeerd personeel voor alle werkzaamheden die worden uitgevoerd.

Namens de directie